Ty­sker­ne er de store U21- fa­vo­rit­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Som­me­rens store fod­bold­be­gi­ven­hed set med dan­ske bril­ler, er helt åben­lyst U21- EM, som i aft en spar­kes i gang med op­gø­ret imel­lem de tjek­ki­ske vær­ter og Dan­mark.

Det lig­ger dog ik­ke i kor­te­ne, at ba­re ét af de to mand­ska­ber kom­mer til at stå som vin­de­re af tro­fæ­et.

I ste­det er det Tys­kland, der er de helt store fa­vo­rit­ter. Så­le­des kan man ik­ke få me­re end tre gan­ge pen­ge­ne på ty sk guld, mens nær­me­ste for­føl­ger Eng­land er at fi nde i seks gan­ge pen­ge­ne som guld­vin­der - mens Portu­gal står en anel­se hø­je­re i odds de fl este ste­der.

Dan­mark kan li­ge nu kø­bes til odds 11 hos Bet­fair og er der­for fem­te­fa­vo­rit til tit­len, mens Ser­bi­en, Tjek­ki­et og Sve­ri­ge al­le kan spil­les til odds imel­lem 12 og 17.

Vin­der Dan­mark al­le tre kam­pe i ind­le­den­de run­de, får man odds 22 hos Dan­ske Spil.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.