1,42

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De tjek­ki­ske vær­ter er tem­me­lig hårdt ramt in­den åb­nings­kam­pen til EM­slut­run­den på hjem­me­ba­ne. An­grebs­stjer­nen Ma­tej Vy­dra har meldt tvun­gent afb ud, mens kol­le­ga Va­clav Kad­lec er ka­ran­tæ­ne­ramt sam­men med for­svar­spro­fi len To­mas Ka­las. Det eft er­la­der for­ment­lig tjek­ker­ne med en no­get de­fen­siv til­gang til kam­pen, som bør sen­de fa­vo­rit­vær­dig­he­den Dan­marks vej. Uaf­gjort vil dog ik­ke væ­re no­gen ka­ta­stro­fe for nog­le af hol­de­ne i en åb­nings­kamp, men det er svært at se tjek­ker­ne ren­de med sej­ren. X2- ud­fal­det er gan­ske pænt be­talt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.