3,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bra­si­li­en har vun­det de to før­ste kam­pe i grup­pe E og er der­for al­le­re­de nu sik­re på før­ste­plad­sen. Det bør med­fø­re en del af stam­spil­ler­ne får en pau­se og næp­pe en to­pen­ga­ge­ret ind­sats fra bra­si­li­a­ner­ne. Mod­sat hos Cos­ta Ri­ca, der skal bru­ge mini­mum ét po­int for at sik­re sig vi­de­re ad­gang i tur­ne­rin­gen, så man kan væ­re sik­ker på, at de kom­mer med fuld mo­ti­va­tion. Selv­føl­ge­lig skal klas­sen ta­le til Bra­si­li­ens for­del, men Cos­ta Ri­ca kla­re­de trods alt uaf­gjort imod Spa­ni­en, så stør­re er for­skel­len trods alt ik­ke. Flot vær­di i po­int til costa­ri­ca­ner­ne.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.