Ot­te­sen træ­ner igen

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk Ma­ria Christine Mad­sen

STÆRK SVØM­MER

ma­ma@ bt. dk

Selv om det kun er tre da­ge si­den, Je­a­net­te Ot­te­sen var ud­sat for et groft over­fald, er hun be­gyndt at træ­ne igen.

Det for­tæl­ler sport­s­chef i Dansk Svøm­me­u­ni­on Lars Gre­en Bach til BT.

» Je­a­net­te er en fi gh­ter, og hun har og­så al­le­re­de væ­ret til træ­ning og gør, hvad hun kan, for at det skal få mindst mu­lig ind­fl ydel­se på hen­des for­be­re­del­se til VM, « si­ger Lars Gre­en Bach til BT.

Ot­te­sen reg­ner selv med, at hun må drop­pe DM i næ­ste må­ned, men Dansk Svøm­me­u­ni­on støt­ter den 28- åri­ge Ot­te­sen i ho­ved­må­let, som er VM, der fi nder sted fra d. 3. til d. 9. au­gust i Ka­zan, Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.