Rap­port

BT - - NYHEDER -

Harm­løs el­ler ej. Juri­disk gæl­den­de el­ler ej. Rap­por­ten fra An­ti Do­ping Dan­mark tje­ner til eft er­ti­den om ik­ke an­det så som et væ­sent­ligt hi­sto­risk do­ku­ment. Til skræk og ad­var­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.