Oba­mas væ­gels­ind skab­te Is­la­misk Stat

BT - - DEBAT -

Præ­si­dent Oba­mas re­ge­ring har haft store pro­ble­mer med at fi nde si­ne ben i den sy­ri­ske bor­ger­krig. Hvem af Bas­har al- As­sads fj en­der skul­le man væl­ge at støt­te? Hand­ling­s­lam­mel­sen og vægelsindet har ført til opkom­sten og styr­kel­sen af den hidtil stør­ste trus­sel i re­gio­nen, Is­la­misk Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.