Op­rø­ret

BT - - DEBAT -

Hvis det­te fol­ke­tings­valg har gjort no­get godt, er det, at Chri­sti­ans­borg i frem­ti­den for­hå­bent­lig vil ta­ge al­vor­ligt, at rig­tig man­ge væl­ge­re fø­ler sig eks­klu­de­ret fra den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le. (...) Væl­ger­ne skab­te ved fol­ke­tings­val­get 2015 et sjæl­dent po­li­tisk op­rør. Nu er det op til den kom­men­de re­ge­ring og Fol­ke­tin­get at for­stå dyb­den af det.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.