Pri­sen for VO kan bli­ve for høj

BT - - DEBAT -

Hvis en borgerlig re­ge­ring en­der med et re­ge­rings­grund­lag, som øko­no­misk er rø­de­re og me­re so­ci­al­de­mo­kra­tisk end den af­gå­en­de re­ge­rings, bør Lars Løk­ke Ras­mus­sen træk­ke i nød­brem­sen og i ste­det sat­se på en smal Ven­stre- re­ge­ring. Pri­sen for at få Dansk Fol­ke­par­ti med om bord kan bli­ve for høj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.