Kuf­fert­man­den idømt for­va­ring og ud­vist

BT - - NYHEDER - Fo­to: Reza Qa­se­mi

DOM

Tirs­dag er en 31- årig mand ved Ret­ten i Lyng­by ble­vet idømt for­va­ring på ube­stemt tid for et drab og to voldtæg­ter. Det skri­ver ek­strabla­det. dk.

Et enigt næv­ne­ting af­gjor­de des­u­den, at man­den – ef­ter for­va­rings­dom­men – skal ud­vi­ses med in­drej­se­for­bud til Dan­mark for be­stan­digt. Den 31- åri­ge mand er sy­rer og har haft asyl i Dan­mark si­den 2012.

Tid­li­ge­re tirs­dag blev man­den kendt skyl­dig i drab og to til­fæl­de af voldtægt samt usøm­me­lig om­gang med lig.

Dra­bet fandt sted 27. juli sid­ste år, hvor den 31- åri­ge mand slog en ita­li­ensk kvin­de, den 48- åri­ge Gi­an­car­la Cop­pi, ihjel ved at kvæ­le hen­de i sin lej­lig­hed.

Han stop­pe­de ef­ter­føl­gen­de li­get af kvin­den ned i en kuf­fert og trans­por­te­re­de det ud til et grønt om­rå­de i Lyng­by, hvor han gem­te det af vej­en.

Den døm­te har i ret­ten hæv­det, at han ik­ke hav­de til hen­sigt at dræ­be den 48- åri­ge kvin­de, da han pres­se­de hæn­der­ne om hen­des hals, men den for­kla­ring køb­te ret­ten ik­ke.

Dom­me­ren og de syv doms­mænd fandt den 31- åri­ge skyl­dig i mand­drab og ik­ke i vold med dø­den til føl­ge.

Der­u­d­over er han og­så kendt skyl­dig i to voldtæg­ter, blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se og usøm­me­lig om­gang med lig.

I for­bin­del­se med stra­fud­må­lin­gen blev en per­sonun­der­sø­gel­se fra Retslæ­ge­rå­det frem­lagt, og un­der­sø­gel­sen kl­ar­gjor­de iføl­ge ek­strabla­det. dk, at den 31- åri­ge mand ik­ke er sinds­syg, men li­der af po­st­trau­ma­tisk stres­sli­del­se ( PTSD).

Den døm­te ud­bad sig be­tænk­nings­tid med hen­blik på at an­ke dom­men. BNB

Fo­to af Kuf­fert­mor­de­ren fra Lyng­by i da­ge­ne op til at han be­gik dra­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.