’’

BT - - NYHEDER -

Så­dan skil­te man sig af med klo­ge kvin­der en­gang, og der er sta­dig folk, som ik­ke kan kla­re, at kvin­der er li­ge så klo­ge som mænd. Der­for er det sta­dig re­le­vant, og der­for bræn­der man da ik­ke en kvin­de­fi­gur

Ma­ria Grøn­lyk­ke, for­fat­ter, til Kri­ste­ligt Dag­blad,

om af­bræn­ding af hek­sen til sank­t­hans

Fo­to: Ali Sha­hrokh­tash

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.