24- årig kvin­de knivdræbt

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el A. Lauridsen BNB

DRAB

En 48- årig mand er ble­vet an­holdt og sig­tet for at ha­ve stuk­ket en 24- årig kvin­de ihjel med en kniv i Oden­se i går.

Dra­bet fandt sted i en bag­gård til en ejen­dom på Kloster­vej i det cen­tra­le Oden­se om­kring kl. 11 i går for­mid­dag. Her så vid­ner en mand stik­ke kvin­den med en kniv og alar­me­re­de po­li­ti­et, der mød­te talstærkt op kort ef­ter.

I før­ste om­gang tog den for­mode­de ger­nings­mand flug­ten, men han op­gav kort ef­ter og vend­te selv tilbage til ger­nings­ste­det, hvor han blev an­holdt. Fyns Po­li­ti op­ly­ser, at man for­ven­ter at frem­stil­le den 48- åri­ge i et grund­lovs­for­hør i dag.

Bo­e­de nær hin­an­den

Kvin­den var liv­løs, da po­li­ti­et nå­e­de frem, og hun blev kort ef­ter er­klæ­ret død.

Det er end­nu uvist, hvad mo­ti­vet var for dra­bet. De to per­so­ner bo­e­de tæt på hin­an­den, men ik­ke sam­men, op­ly­ser Fyns Po­li­ti.

» Det er end­nu for tid­ligt at si­ge no­get kon­kret. Det vil den kom­men­de efterforskning af­dæk­ke, « lød det tid­li­ge­re tirs­dag fra Hans Fre­de­rik­sen, vagt­chef ved Fyns Po­li­ti.

Kvin­dens på­rø­ren­de er un­de­ret­tet.

Kvin­den blev dræbt i går­den til den ejen­dom, hvor bå­de hun og den an­hold­te bo­e­de. Fo­to: So­ny Munk Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.