Hel­le for Thor­ning

Børn og voks­ne flok­ke­des om Hel­le Thor­ning- Sch­midt, da hun skul­le hol­de sin bå­l­ta­le

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk Fo­to: Si­mon Skip­per

SANK­T­HANS

En ve­l­o­p­lagt Hel­le Thor­ning holdt i af­tes bå­l­ta­le på Øster­bro.

Kil­de­vælds­par­ken sum­me­de af liv og bør­ne­fa­mi­li­er, mens mu­sik­ken spred­te sig mel­lem fyr­re­træs­gre­ne­ne. Al­le var kom­met for at se bål. Al­le var kom­met for at se Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Plud­se­lig var hun der. Unger blev løf­tet og hal­se strakt for at se hen­des en­tré. Klædt i den gen­ken­de­li­ge knal­drø­de jak­ke, holdt hun sin bå­l­ta­le, der in­tet nyt brag­te om hen­des frem­ti­di­ge kar­ri­e­re.

Der­i­mod tal­te hun mest om be­bo­er­ne på Øster­bro og om sank­t­hans som be­gi­ven­hed.

Straks ef­ter bå­l­ta­len blev der sat ild til hek­sen, som var pla­ce­ret på en lil­le tøm­mer­flå­de ude i sø­en, og par­ken brød ud i ’ Mid­som­mer­vi­sen’. Hel­le Thor­ning selv dvæ­le­de ik­ke læn­ge ved det smuk­ke syn, men be­gav sig langs bred­den for at hil­se på de frem­mød­te med et stort føl­ge af nys­ger­ri­ge og sik­ker­heds­per­so­na­le.

Mas­ser af sel­fies

» Skål Hel­le!, « lød det fra et par med hæ­ve­de glas ved bred­den.

» Skål! Det ser rig­tig hyg­ge­ligt ud, « lød det fra Hel­le Thor­ning, som tog sig god tid til at hil­se på al­le.

Der blev ta­get sel­fies og snak­ket med men­ne­sker he­le vej­en ud af par­ken. BTs repor­ter for­søg­te for­gæ­ves at spør­ge ind til Hel­le Thor­nings frem­tid, men hun hav­de in­gen kom­men­ta­rer, in­den hun for­lod par­ken i mi­ni­ster­bi­len.

Den af­gå­en­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt var om­bej­let, da hun skul­le stå for sank­t­hans- ta­len i Kil­de­vælds­par­ken på Øster­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.