PAKI­STAN

BT - - NYHEDER -

He­debøl­gen i den paki­stan­ske Sindh- provins har nu iføl­ge BBC ko­stet fl ere end 450 ind­byg­ge­re li­vet. Den ek­stre­me var­me, der og­så har ramt provins­ho­vedsta­den og lan­dets stør­ste by, Ka­ra­chi, er i pe­ri­o­der nå­et op på 45 gra­der og har få­et myn­dig­he­der­ne til at slå ka­ta­stro­fe­alarm. Fle­re end 300 men­ne­sker rap­por­te­res om­kom­met ale­ne i mil­li­onby­en. Hæ­ren er af pre­mi­er­mi­ni­ster Nawaz Sha­rif ble­vet be­or­dret til at etab­le­re cen­tre, hvor of­re med he­deslag kan kom­me un­der be­hand­ling som et sup­ple­ment til re­gio­nens ho­spi­ta­ler. Her er op mod 400 pa­tien­ter ind­lagt, men end ik­ke her står al­le til at red­de. Fo­re­lø­big er 67 dø­de på ho­spi­ta­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.