TYS­KLAND

BT - - NYHEDER -

19.000 ka­bi­ne­an­sat­te i Tys­klands stør­ste fl ysel­skab, Luft hansa, tru­er med en ræk­ke strej­ker fra 1. juli, hvis man ik­ke in­den da har ind­gå­et en ny aft ale på løn- og pen­sions­om­rå­det. Det op­ly­ser ka­bi­ne­me­d­ar­bej­der­nes fag­for­e­ning, UFO, iføl­ge bran­che­me­di­et Stand By. Luft hansa er i gang med at for­hand­le med si­ne fag­for­e­nin­ger for at ned­brin­ge om­kost­nin­ger og der­med gø­re sig me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.