MID­DEL­HA­VET

BT - - NYHEDER -

Det nor­ske skib Siem Pi­lot var mandag med til at red­de over 600 bå­d­fl ygt­nin­ge i land i Mid­del­ha­vet. Det skri­ver nrk. no. De man­ge bå­d­fl ygt­nin­ge be­fandt sig på to træbå­de i den syd­li­ge del af Mid­del­ha­vet, da red­nings­ak­tio­nen, som den ita­li­en­ske kystvagt og­så delt­og i, fandt sted. Iføl­ge de nor­ske myn­dig­he­der var der blandt de man­ge fl ygt­nin­ge fl ere gravi­de kvin­der. Siem Pi­lot har si­den 12. ju­ni væ­ret ud­sta­tio­ne­ret i Mid­del­ha­vet som en del af EUs græn­se­kon­trol- en­hed Fron­tex i om­rå­det. Det er før­ste gang, at ski­bet er i ak­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.