Et sym­bol på sejr

BT - - TV - KRIGS­DRA­MA

I 1945 er An­den Ver­denskrig gå­et ind i sin af­gø­ren­de fa­se, og de ame­ri­kan­ske sty rker ind­ta­ger, med store tab­stal, den lil­le ja­pan­ske vulka­nø Iwo Ji­ma for at bru­ge den som bro­ho­ved til an­gre­bet på sel­ve det ja­pan­ske ho­ved­land. Eft er det før­ste blo­di­ge slag på øens strand rej­ser en hånd­fuld ame­ri­kan­ske sol­da­ter de­res fa­ne på et høj­de­d­rag - en si­tu­a­tion, der bli­ver ind­fan­get af en krigs­fo­to­graf. Det hel­di­ge skud hav­ner nu på for­si­den af al­le de ame­ri­kan­ske avi­ser og ind­g­y­der den krigstræt­te na­tion nyt håb. De tre over­le­ven­de fra bil­le- det - sama­rit­ten Jo­hn ” Doc” Brad­ley, Re­ne Gag­non og Ira Hay­es - bli­ver sendt på en plat PR- tur­né rundt i USA for at rej­se pen­ge til den slunk­ne krigskas­se gen­nem at prom­ove­re sal­get af krigsob­liga­tio­ner. Det bli­ver dog i s ti­gen­de grad svært for dem at med­vir­ke i lø­jer­ne. Samvit­tig- heds­nag over­for de fald­ne kam­me­ra­ter, der ik­ke fejres, samt det for­hold, at bil­le­det, som de op­t­rå­d­te på, ik­ke er det ori­gi­na­le ” fl ag­fo­to”, pla-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Et en­kelt bil­le­de kan vin­de en krig, si­ges det i ” Flags of Our Fat­hers”, og bil­le­det af seks ame­ri­kan­ske sol­da­ter, der rej­ser Stars and Stripes på Iwo Ji­ma, er et af dem.

Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.