KØ­LE­SKA­BET I RUE

Dæk­lej­lig­hed. Smug­le­re. Inkas­so. Og skjul­te pen­ge­strøm­me. Dansk cy­kel­sport af­slø­ret i or­ga­ni­se­ret net­væ

BT - - SPORTEN - MA­FIA- ME­TO­DER Mor­ten Bjer­re­gaard

Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen

ONS­DAG 24. JU­NI 2015

Den søv­ni­ge Rue D’Itzig i lands­by­en Sandwei­ler bød på an­det end bag­værk fra den lo­ka­le ba­ger. I lej­lig­he­den, som Bjar­ke Sch­midt Ni­el­sen og Martin Ritt­sel del­te, stod et kø­le­skab med ryt­ter­nes epo og kor­ti­son, si­ger Bo Ham­bur­ger ( i DM- trøj­en) til ADD- rap­por­ten.

Fo­to: Goog­le Maps/ Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.