De La Hoya vil i rin­gen igen

Stjer­ne­bok­ser over­ve­jer co­me­ba­ck: Vil kæm­pe mod Maywe­at­her

BT - - SPORTEN - Sø­ren Skov Ni­el­sen sporten@ sporten. dk

SUPERDYST

Trods si­ne 42 år over­ve­jer den pen­sio­ne­re­de stjer­ne­bok­ser Oscar De La Hoya et co­me­ba­ck til boks­nin­gens ver­den, og han vil ha­ve Floyd Maywe­at­her som mod­stan­der.

Ame­ri­ka­ne­ren Oscar De La Hoya har ik­ke bok­set en pro­fes­sio­nel kamp, si­den han i 2008 tab­te til fi­lip­pin­ske Man­ny Pa­cqui­ao, men en pau­se på syv år er til­sy­ne­la­den­de in­gen hin­dring for ’ The Gol­den Boy’. De La Hoya er i fy­sisk god form og me­re mo­ti­ve­ret til at kæm­pe end no­gen­sin­de før. Det for­tæl­ler han til ame­ri­kan­ske ESPN.

Han un­der­stre­ger dog, at et co­me­ba­ck kun kan kom­me på ta­le, hvis han får stil­let en af ver­dens bed­ste mod­stan­de­re i sig­te:

» Det skal væ­re ulem­per­ne værd, men det er me­get se­ri­øst det her. Jeg vil væ­re sik­ker på, jeg kæm­per mod de al­ler­bed­ste. Jeg kom­mer ik­ke tilbage til sporten af fi­nan­si­el­le grun­de el­ler for spot­ly­set og gla­mou­ren. Den ene­ste grund til, at jeg kun­ne over­ve­je et co­me­ba­ck, er, at jeg sav­ner at kon­kur­re­re på det bed­ste ni­veau. «

Fær­dig med al­ko­hol

I et in­ter­view med det ame­ri­kan­ske me­die slår De La Hoya fast, at chan­cer­ne for et co­me­ba­ck cir­ka er ’ 50- 50’.

» Jeg har al­drig haft det bed­re, end jeg har nu fy­sisk, fø­lel­ses­mæs­sigt og men­talt, for jeg har ik­ke rørt al­ko­hol, i jeg ved ik­ke hvor læn­ge. Jeg træ­ner. Jeg har det godt, « si­ger han.

The Gol­den Boy slut­te­de kar­ri­e­ren med en 39- 6 ( 30 KO)- re­kord, men end­te i ti­den ef­ter boks­nin­gen i et al­ko­hol- og stof­mis­brug. Det er han ude af nu og mel­der sig der­for klar til at kæm­pe igen. Mod­stan­de­ren, De La Hoya helst vil mø­de, er den ube­sej­re­de Floyd Maywe­at­her, der i 2007 slog ame­ri­ka­ne­ren med de me­xi­can­ske rød­der ved en split­de­ci­sion.

Floyd Maywe­at­her Jr. ( ven­stre) og Oscar De La Hoya ( høj­re) kan mu­lig­vis mø­des i en gen­ta­gel­se af ti­tel- kam­pen fra 2007, hvis De La Hoya væl­ger at gø­re co­me­ba­ck. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.