Dan­marks VM- bød­del gør co­me­ba­ck ’’

BT - - SPORTEN - Ri­val­do

Ef­ter nø­je over­vej­el­se og vur­de­ring af for­de­le og ulem­per har jeg be­slut­tet at slut­te mig til Mo­gi Mi­rims trup

I si­ne vel­magts­da­ge i Bar­ce­lo­na var den bra­si­li­an­ske midt­ba­ne­spil­ler Ri­val­do en af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re. Nu gør han co­me­ba­ck i en al­der af 43 år. Pe­ter Sch­mei­chel, Marc Rie­per og re­sten af det dan­ske lands­hold ved VM- slut­run­den i Frankrig i 1998 har for­ment­lig sta­dig søvn­lø­se næt­ter over Ri­val­dos magt­de­mon­stra­tion i kvart­fi­na­len, hvor han med to scor­in­ger send­te Dan­mark ud med et 2- 3- ne­der­lag.

Ri­val­do nå­e­de og­så at re­præ­sen­te­re AC Milan og græ­ske Olym­pi­akos samt et hav af an­dre klub­ber, men sid­ste år sat­te han støv­ler­ne på hyl­den i en al­der af 41 år.

Her­ef­ter blev han præ­si­dent i den bra­si­li­an­ske Se­rie B- klub Mo­gi Mi­rim, men nu har Bal­lon d’Or- vin­de­ren an­no 1999 valgt at snø­re støv­ler­ne igen og stille sig til rå­dig­hed for klub­ben som en slags spil­len­de præ­si­dent.

» Ef­ter nø­je over­vej­el­se og vur­de­ring af for­de­le og ulem­per har jeg be­slut­tet at slut­te mig til Mo­gi Mi­rims trup, « skri­ver Ri­val­do på Fa­ce­book.

» Det be­ty­der ik­ke, at jeg skal spil­le, for jeg har væ­ret ude i lang tid, og nu ad­mi­ni­stre­rer jeg klub­ben. Jeg stop­pe­de med at spil­le pro­fes­sio­nelt for 15 må­ne­der si­den. Hvis mit knæ er okay, kan jeg må­ske hjæl­pe til i nog­le kam­pe. Men træ­nin­gen vil hjæl­pe mig med at be­slut­te det, « skri­ver han.

Ri­val­do er ble­vet kri­ti­se­ret af klub­bens fans for sin be­slut­ning om at sæt­te bil­let­pri­ser­ne op med 500 pro­cent. Men må­ske de kan til­gi­ve ham, hvis han er i stand til at for­bed­re hol­dets præ­sta­tio­ner.

Mo­gi Mi­rim lig­ger nem­lig på sid­ste­plad­sen i Se­rie B, hvor de fort­sat er uden sejr ef­ter de før­ste ot­te kam­pe. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.