VM- wildcards går til Ser­bi­en og Tys­kland

BT - - SPORTEN -

DET IN­TER­NA­TIO­NA­LE HÅND­BOLD­FOR­BUND

( IHF) med­del­te i går, at mod­ta­ge­ren af de to sid­ste wildcards til VM i kvin­de­hånd­bold 2015 går til to eu­ro­pæ­i­ske na­tio­ner, nem­lig Tys­kland og Ser­bi­en.

Om val­get af de to na­tio­ner si­ger for­man­den for Dansk Hånd­bold For­bund, Per Ber­tel­sen:

» Be­grun­del­sen for at gi­ve net­op dis­se to na­tio­ner de sid­ste to plad­ser er lo­gisk, idet Ser­bi­en som num­mer to ved det se­ne­ste VM i 2013 er den hø­jest ran­ge­re­de na­tion af de, der ik­ke umid­del­bart kva­li­fi­ce­re­de sig. Og Tys­kland er med sin 10. plads ved EM 2014 det hø­jest ran­ge­re­de ik­ke- kva­li­fi­ce­re­de eu­ro­pæ­i­ske hold. «

Der­med er al­le de 24 del­ta­gen­de na­tio­ner fun­det før da­gens VM- lod­træk­ning, der fin­der sted på Kol­ding­hus. Dan­mark er i de­cem­ber vært for VM i hånd­bold, der fo­re­går fra 5. til 20. de­cem­ber over he­le lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.