Vind pen­ge på Roskil­de Festi­val

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Der er snart ik­ke græn­ser for, hvad man kan spil­le på – og nu be­væ­ger Dan­ske Spil sig ud i end­nu en bold­ga­de.

Det er nem­lig nu mu­ligt at spil­le på, hvor man­ge stjer­ner el­ler hjer­ter, ud­valg­te kon­cer­ter får på Roskil­de Festi­val og Smuk­fest i Skan­der­borg – så man alt­så kan vin­de pen­ge, hvis man kan for­ud­si­ge an­mel­der­nes dom over de ud­valg­te kon­cer­ter.

Paul McCart­ney er sat op imod Phar­rel Wil­li­ams, hvor man får 2,05 på fl est stjer­ner til McCart­ney, mens der der­i­mod er 2,40 på Phar­rell Wil­li­ams og 4,80 på, at de to ho­ved­nav­ne får li­ge man­ge stjer­ner.

Det er og­så mu­ligt at spil­le på an­mel­del­ser af kon­cer­ter fra Di­sclo­su­re, Suspekt, Ken­dri­ck La­mar, Ni­cki Mi­naj, Mew, Mu­se på Roskil­de samt L. O. C., Len­ny Kravitz, Dizzy Mizz Lizzy, Tie­sto og Avicii fra Smuk­fest på Skan­der­borg.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.