1,94

BT - - SPORTEN -

Mol­de slut­te­de dår­ligt af in­den lands­holds­pau­sen med et 0- 2 ne­der­lag til Trom­sø, mens man og­så gik må­l­løs fra ba­nen i we­e­ken­dens kamp mod Vå­le­ren­ga. Der­for bør ch­eft ræ­ner Tor Ole Skul­ler­ud væ­re me­get op­sat på at se en op­løft en­de ind­sats fra sit mand­skab, for Mol­de mø­der Ro­sen­borg i et stort top­brag kun tre da­ge eft er aft enens mø­de. Kvik Halden har brugt straff es­parks­kon­kur­ren­ce til at kom­me vi­de­re i al­le tre fo­re­gå­en­de po­kal­kam­pe, men her bør fe­sten stop­pe for 2. di­vi­sions­mand­ska­bet, som skal væ­re ren slag­te­kvæg i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.