2,35

BT - - SPORTEN -

Middelfart og Ris­høj tør­ner sam­men i den før­ste af to kam­pe, der skal af­gø­re, hvem af de to mand­ska­ber, som for­bli­ver i 2. di­vi­sion. Så­dan­ne knald- el­ler- fald- kam­pe har det med at star­te me­get af­ven­ten­de og i for­vej­en var Ris­høj det mest må­l­fat­ti­ge hold i 2. di­vi­sion Øst med blot 2,4 mål pr. kamp. Selv­om Middelfart har væ­ret no­get me­re må­l­ri­ge i for­å­ret, så bør hjem­me­hol­det sta­dig væ­re gan­ske op­sat­te på ik­ke at til­la­de Ris­høj at sco­re nog­le af de gan­ske vi­ta­le ude­ba­ne­mål. Flot pris på mak­si­malt to mål i den­ne me­get vig­ti­ge kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.