Tøjsalg

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge Fi­nans. dk er sal­get af som­mer­tøj sty rt­dyk­ket. I for­hold til sam­me tids­punkt sid­ste år er bran­chen en mil­li­ard kro­ner bag­ud. Det kol­de og dår­li­ge for­års- og som­mer­vejr får skyl­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.