Har du be­talt for no­get, du ik­ke har få­et?

BT - - DEBAT -

Du be­ta­ler for en ydel­se, som du ik­ke har bedt om. Og du får hel­ler ik­ke ydel­sen. Ba­re et ek­sem­pel på et kre­a­tivt ge­byr, som tu­sind­vis af dan­ske­re er ble­vet bon­net for i åre­vis - uden at op­da­ge det. Kon­tant jag­ter ge­byr­gri­b­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.