Fol­kere­for­men smul­drer

BT - - DEBAT -

Selv­føl­ge­lig har po­li­ti­ker­ne ret i, at det er dem og ik­ke læ­rer­for­e­nin­gen, der ejer fol­ke­sko­len, og som be­stem­mer, hvor­dan den skal ind­ret­tes. Men skal re­for­mer bli­ve til vir­ke­lig­hed, må de for­be­re­des, så de, der skal gø­re tin­ge­ne an­der­le­des, selv for­står og med­vir­ker til for­an­drin­ger­ne. Mag­ten ale­ne gør det ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.