MT’ AF GAL­NING

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 25. JU­NI 2015

Det var i den­ne bag­gård ( th) på Kloster­vej i Oden­se, at 24- åri­ge Met­te Ma­rie Tang ( tv) på tragisk vis mi­ste­de li­vet. Der er lagt blom­ster på ste­det til min­de om den vel­lid­te far­ma­ceut- stu­de­ren­de.

Fo­to: pri­vat og Son­ny Munk Carlsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.