Yko­se

BT - - NYHEDER -

I lø­bet af va­re­tægts­fængs­lin­gen skal gym­na­si­e­læ­re­ren men­ta­lun­der­sø­ges for at fast­slå hans sindstil­stand i ger­nings­ø­je­blik­ket. Selv af­vi­ste han i grund­lovs­for­hø­ret, at han slog Met­te Ma­rie Tang ihjel, for­di han er psy­kisk syg.

» Jeg er klar over, at det med min di­ag­no­se er op­lagt at tro, at det er psy­ko­sen, der ta­ler, når jeg si­ger, at jeg er ble­vet chi­ka­ne­ret, men det er det ik­ke. Jeg er ble­vet chi­ka­ne­ret vold­somt, « sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.