Bo­ston­bom­ber skal hen­ret­tes

21- åri­ge Dzhok­har Ts­ar­na­ev und­skyl­der og be­kla­ger, men for­gæ­ves

BT - - NAF DER -

EN­DE­LIGT

Døds­straf­fen over den 21- åri­ge Bo­ston­bom­ber, der spræng­te to bom­ber ved op­løbs­ste­det i Bo­ston Ma­rat­hon 15. april 2013, står ved magt. Det be­slut­te­de en dom­mer i Bo­ston i går ved et af­slut­ten­de rets­mø­de.

» Jeg døm­mer dig til dø­den ved hen­ret­tel­se, « lød det fra di­strikt­s­dom­me­ren Ge­or­ge A. O’Too­le, skri­ver avi­sen Bo­ston Glo­be.

Før dom­men und­skyld­te Dzhok­har Ts­ar­na­ev sin uger­ning. Han har el­lers væ­ret tavs un­der rets­sa­gen om ter­r­or­bomb­nin­gen ved et ma­ra­ton­løb i Bo­ston i april 2013, hvor tre blev dræbt og 163 blev sår­et.

17 af de over­le­ven­de mi­ste­de ar­me el­ler ben som føl­ge af bom­ber­ne, der var an­bragt i to tryk­ko­ge­re.

Un­der­vejs i rets­sa­gen har han dog la­det for­stå, at han var uskyl­dig.

» Jeg vil ger­ne und­skyl­de over for of­re og over­le­ven­de. Jeg gjor­de det. Jeg er ked af de liv, jeg har ta­get, for de li­del­ser jeg har for­voldt, og den for­fær­de­li­ge øde­læg­gel­se jeg har væ­ret skyld i, « lød det fra ham, mens han læ­ste op af en hånd­skre­vet med­del­el­se.

Ef­ter spræng­nin­gen af de to bom­ber 15. april 2013 fandt po­li­ti­et hur­tigt frem til de to brød­re, den den­gang 19- åri­ge Dzhok­har Ts­ar­na­ev og den 26- åri­ge Ta­mer­lan Ts­ar­na­ev beg­ge af tje­tjensk af­stam­ning.

De to fo­re­tog ef­ter­føl­gen­de et rø­ve­ri i en 7- Ele­ven for- ret­ning og dræb­te en po­li­ti­mand ( Se­an Col­li­er). De stjal en Mer­ce­des SUV, og un­der en flugt fra po­li­ti­et blev Ta­mer­lan Ts­ar­na­ev dræbt, mens det lyk­ke­des Dzhok­har Ts­ar­na­ev at flyg­te.

Han blev se­ne­re fun­det i en båd i en bag­ha­ve, hvor han hårdt sår­et blev an­holdt. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.