Ny che­fre­dak­tør til BT

BT - - NF ER -

VEL­KOM­MEN TIL

Karl Erik Stou­gaard bli­ver ny che­fre­dak­tør på BT fra 1. au­gust. Han kom­mer fra en stil­ling som di­gi­tal re­dak­tions­chef hos Po­li­ti­ken. Han skal nu dri­ve og ud­vik­le BT sam­men med ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen.

» Vi har fun­det en che­fre­dak­tør, der jour­na­li­stisk og le­del­ses­mæs­sigt kan væ­re med til at flyt­te BT. Vi har store am­bi­tio­ner, og Karl Erik Stou­gaard vil med sin er­fa­ring fra bå­de print og di­gi­tal nyheds­pro­duk­tion væ­re et ual­min­de­lig godt sup­ple­ment til det hold af jour­na­li­ster og che­fer, der al­le­re­de i dag gør et godt job på BT, « si­ger Olav Skaa­ning Andersen.

» BT har præ­sen­te­ret mig for et jour­na­li­stisk pro­jekt og en le­del­ses­mæs­sig op­ga­ve, som jeg uden tø­ven tak­ke­de ja til, « si­ger 47- åri­ge Karl Erik Stou­gaard, der før sit job på Po­li­ti­ken har til­bragt godt 15 år på Ber­ling­s­ke som bl. a. nyhedsredaktør, sport­s­repor­ter og kor­re­spon­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.