FRANKRIG

BT - - NF ER -

Det er uac­cep­ta­belt, hvis den ame­ri­kan­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste NSA har over­vå­get fran­ske præsidenter. Så­dan ly­der den før­ste mel­ding fra Frank­rigs nu­væ­ren­de præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de, eft er at whi­st­le­blower- or­ga­ni­sa­tio­nen Wikile­aks har off ent­lig­gjort do­ku­men­ter, der pe­ger i den ret­ning. Den ame­ri­kan­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste er i lig­nen­de sa­ger ble­vet an­kla­get for at ha­ve over­vå­get den ty ske kans­ler An­gela Mer­kel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.