’’

BT - - KULTUR -

I 2015 kan det ik­ke bli­ve stort og lar­men­de nok

ti­dens til­ba­ge­ven­den. Den un­ge, on­de Ar­nold bli­ver mødt af gam­le, go­de Ar­nold, og op­rø­re­ren Ky­le Re­e­se, der og­så er rejst tilbage til for­ti­den, står plud­se­lig over­for en T- 1000, dem af fl yden­de me­tal fra ’ T2’.

Ky­le skal red­de Sa­rah Con­nor, og han for­ven­ter af fi nde en hjæl­pe­løs ser­vi­tri­ce. I den gam­le fi lm var Sa­rah nem­lig snydt ud af næ­sen på fi rser­ne. Hen­des hår var bob­bet som en ud­hu­let gol­den re­tri­e­ver, og hun aff yre­de li­ge­så me­get hår­spray, som Schwarze­neg­ger aff yre­de bly.

Men den­ne gang er hun ben­hård og hand­le­kraft ig. Hun spil­les af Emi­lia Clar­ke fra ’ Ga­me of Thro­nes’, og det bli­ver hen­de, der må red­de Ky­le. Hun ved nem­lig - hvad han ik­ke gør - at Ky­le skal bli­ve far til søn­nen Jo­hn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.