Sam stik­ker af

BT - - TV - KO­ME­DI­ED­RA­MA

USA, 1965. Den for­æl­d­re­lø­se 12- åri­ge dreng Sam er på spej­der­tur på en ø ud for øst­ky­sten af USA. På sam­me ø bor pi­gen Suzy i et stort og øde be­lig­gen­de hus med sin ex­cen­tri­ske fa­mi­lie. Sam og Suzy har væ­ret pen­ne­ven­ner, si­den de mød­te hin­an­den un­der op- sæt­nin­gen af et te­a­ter­sty kke, og de har aft alt at stik­ke af sam­men. Så da spej­der­le­de­ren Ward en mor­gen kom­mer ind i Sams telt, er dren­gen til hans store be­kym­ring for­s­vun­det. Ward har dog en for­nem­mel­se af, at Sam ik­ke kan væ­re langt væk, og sæt­ter si­ne spej­de­re i gang med at le­de overalt på øen. Sam­ti­dig op­da­ger Suzys for­æl­dre, at de­res dat­ter er væk, og hid­kal­der lo­kal­be­tjen­ten Sharp. Sam og Suzy har med­bragt nød­ven­di­ge ting som bø­ger, bånd­op­ta­ger og provi­ant og hyg­ger sig ge­val­digt på den fl ot­te grøn­ne ø, hvor Sam kan bru­ge al­le de ting, som han har lært som spej­der. De en­der i en dej­lig lagu­ne, hvor de ba­der og kys­ser. Sam­ti­dig kon­tak­ter Ward og Sharp myn­dig­he­der­ne i land

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: for at kom­me i kon­takt med Sams vær­ge. Nu går det op for dem, at der ik­ke rig­tigt er no­gen, der in­ter­es­se­rer sig for dren­gen. ( TV 2).

Ka­ra Hayward som Suzy og Ja­red Gil­man som Sam i Wes An­der­sons ko­me­di­ed­ra­ma ” Moon­ri­se King­dom” fra 2012. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.