DAN­SKER­NE PÅ BAR­RI­KA­DER­NE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 71 år si­den 1944: Fo­to: Scan­pix

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil gli­de i et jævnt tem­po. I aft en­ti­mer­ne hyg­ger du dig med go­de ven­ner. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Vær ven­ligst var­som med hvad du bru­ger alt dit kr­udt på i dag. Du kan let kom­me til at bræn­de ly­set i beg­ge en­der, som man si­ger, så tag det ro­ligt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du fø­ler dig på fl ere må­der stær­ke­re, end du læn­ge har gjort. Krigs­pla­ne­ten Mars står godt til dit tegn, skub­ber i ryg­gen og gør dig stærk. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du er i det rast­lø­se hjør­ne i dag. Der er mas­ser af ting, du ger­ne vil, men ved ik­ke helt hvor du skal star­te. Ring til en ven og få et godt råd! Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der lig­ger fø­lel­ses­mæs­si­ge spæn­din­ger i luft en. Det vil ik­ke nyt­te no­get at klan­dre an­dre for dår­lig op­før­sel. Det vil gæl­de om at sam­ar­bej­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er bå­de ka­os og klar­hed i sig­te. Alt eft er hvad du selv væl­ger. Du står over­for et di­lem­ma, hvor du skal træff e en svær be­slut­ning. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan godt for­ven­te ro­man­tik og en lil­le mid­dag i stea­rin­ly­sets skær og få en dej­lig aft en. Pas på med en lil­le ube­vidst magt­kamp!. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Stjer­ner­ne for­tæl­ler, at du skal væ­re var­som med fø­lel­ses­mæs­sig manipulation, bå­de den du gi­ver og ta­ger. Du er sær­lig sår­bar. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

122). ( Svær 68). ( Mid­del 31). ( Nem

Den ty­ske rigs­be­fuld­mæg­ti­ge­de i Dan­mark, Wer­ner Best, ind­fø­rer spær­re­tid og mø­de­for­bud mel­lem kl. 20.00 og kl. 05.00. Det er me­re, end kø­ben­hav­ner­ne vil fin­de sig i, og det fø­rer snart til Fol­ke­strej­ken. Her er det en bar­ri­ka­de på Nør­re­bro­ga­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.