’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Nis­se Sau­er­land

Det var ik­ke svæ­re for­hand­lin­ger, da først an­dre par­ter ik­ke var in­vol­ve­ret læn­ge­re. Beg­ge si­der er gla­de, og det er en god af­ta­le

» Ru­dy Mar­kus­sen har skre­vet un­der på en kon­trakt for to kam­pe med Team Sau­er­land. Hans før­ste kamp bli­ver ved Nor­dic Fight Night til sep­tem­ber. Vin­der Ru­dy den, mø­der han ef­ter pla­nen Pa­tri­ck Ni­el­sen til de­cem­ber, « si­ger Nis­se Sau­er­land.

Da­to­en for stæv­net i sep­tem­ber og den kom­men­de stor­kamp mod Pa­tri­ck Ni­el­sen er end­nu ik­ke fast­lagt, men det ar­bej­der Nis­se Sau­er­land li­ge nu på at få på plads.

Hos 37- åri­ge Ru­dy Mar­kus­sen er ud­sig­ten til et co­me­ba­ck og en kamp mod Pa­tri­ck Ni­el­sen en drøm, der går i op­fyl­del­se. Sidst, han var i rin­gen, var helt tilbage i de­cem­ber 2012, hvor han vandt på kno­ck­out i før­ste om­gang over Da­ni­el Re­gi.

» Jeg kan mær­ke, at det sta­dig bræn­der in­de i mig, og jeg har det fort­sat så­dan, at der er no­get i mig, som mang­ler at bli­ve ud­le­vet. Nu har jeg få­et chan­cen for at leve det ud, og det gør jeg selv­føl­ge­lig. Det er en drøm for mig at gø­re co­me­ba­ck, « si­ger han.

Selv­om Ru­dy Mar­kus­sen og Pa-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.