T’ EN RE­A­LI­TET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 25. JU­NI 2015

Ru­dy Mar­kus­sens øko­no­mi­ske krav lød på 750.000 kr. for at mø­de Pa­tri­ck Ni­el­sen i en ti­telkamp over 12 om­gan­ge. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er det krav me­re el­ler min­dre ble­vet op­fyldt. Sam­ti­dig får han og­så et ukendt be­løb for den så­kald­te op­varm­nings­kamp.

BT er­fa­rer, at Nis­se Sau­er­land og Pa­tri­ck Ni­el­sen ( bil­le­det) så småt er be­gyndt at for­hand­le om den 24- åri­ge dan­skers øko­no­mi­ske krav for at mø­de Ru­dy Mar­kus­sen. Men de for­hand­lin­ger for­ven­tes ik­ke at mø­de al­vor­li­ge kna­ster.

Kam­pen mod Pa­tri­ck Ni­el­sen bli­ver med over­ve­jen­de sand­syn­lig­hed bok­set i København. Ste­der som Brøndby Hal­len og an­dre are­na­er med plads til me­re end 5.000 til­sku­e­re er i spil.

Nis­se Sau­er­land har ik­ke sat navn på mu­li­ge mod­stan­de­re til Ru­dy Mar­kus­sen el­ler Pa­tri­ck Ni­el­sen i sep­tem­ber.

Ru­dy Mar­kus­sen har vun­det 38 kam­pe, her­af 25 på kno­ck­out, og tabt tre i kar­ri­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.