RNE FORT­SÆT­TER

Sand­he­der­ne:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 25. JU­NI 2015

I rap­por­ten er­ken­der Bjar­ne Ri­is to for­hold om do­ping:

Bjar­ne Ri­is har er­kendt, at han i sin tid som ejer og le­den­de sport­s­di­rek­tør var vi­den­de om, at Ty­ler Ha­milt­on sam­ar­bej­de med læ­gen Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes om bloddo­ping. Ame­ri­ka­ne­ren Ty­ler kør­te i åre­ne 2002- 2003 un­der Bjar­ne Ri­is’ le­del­se på Team CSC, og i sin selv­bi­o­gra­fi ‘ The Secret Ra­ce’ frem­sat­te Ha­milt­on be­skyld­nin­ger om, at det var Ri­is som in­tro­du­ce­re­de ame­ri­ka­ne­ren for Fu­en­tes. Det af­vi­ser Ri­is.

I 2007, da Bjar­ne Ri­is er­kend­te at ha­ve be­nyt­tet sig af EPO og an­dre ulov­li­ge præ­pa­ra­ter i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re, for­tal­te han ik­ke no­get om, at han og­så be­nyt­te­de sig af bloddo­ping. I rap­por­ten er­ken­der han, at det var til­fæl­det i 1997 som en slags eks­pe­ri­ment, men han næg­ter at ha­ve brugt bloddo­ping, da han vandt Tour de Fran­ce i 1996.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.