’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tom Lund

Jeg har ik­ke nøg­len til, hvor­dan man skal be­hand­le dem bed­re, men jeg har da sym­pa­ti for dem, der står frem

ug­le­set, frem­for hvis man ly­ver el­ler hold mund om det, så er det en pro­blem­stil­ling, som vi er nødt til at for­hol­de os til, « si­ger DCU- for­mand Ni­els Sø­ren­sen.

Hans for­gæn­ger, Tom Lund, der var DCU- for­mand 2006- 13, vil og­så op­mun­tre fle­re ryt­te­re til at stå frem og for­tæl­le sand­he­den.

» Jeg har ik­ke nøg­len til, hvor­dan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.