DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FIN­LAND VEIKKAUSLIIGA, KLOK­KEN 17: 30 KUPS FÅR PO­INT I KAM­PEN

Det er sæ­son for spe­ku­la­tio­ner. Eng­læn­der­ne kal­der det » Sil­ly Sea­son « og sandt er det da og­så, at der er man­ge ryg­ter om, hvil­ke spil­le­re der skift er klub i lø­bet af som­me­ren.

Eft er Champions Le­agu­e­fi na­len er Paul Pog­ba fra Ju­ven­tus en af de var­me­ste nav­ne på mar­ke­det, og det har få­et book­ma­ke­ren Bets­a­fe til at ka­ste sig ud i odds på, hvor han spil­ler, når trans­fer­vin­du­et smæk­ker i.

Skal man tro dem, så bli­ver han i Ju­ven­tus, men med odds 1,65 på det ud­fald vur­de­res det langt fra sik­kert - og odds 3,50 på Pa­ris SG, odds 5,50 på Re­al Madrid og seks gan­ge pen­ge­ne på Bar­ce­lo­na in­di­ke­rer da og­så, at det snildt kan en­de med et skift e til en­ten fransk el­ler spansk fod­bold.

Den fræk­ke out­si­der i spil­let om Pog­ba er i føl­ge Bets­a­fe de en­gel­ske me­stre Chel­sea, som står i odds 19,50.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.