1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bå­de KuPS og FC Lah­ti har am­bi­tio­ner om me­dal­jer, men ind­til vi­de­re er det ik­ke helt gå­et som plan­lagt. Beg­ge hold spil­ler for man­ge uaf­gjor­te kam­pe til, at det for al­vor hjæl­per no­get i ta­bel­len, men det bør væ­re et fi nt spil på, at vær­ter­ne ik­ke ta­ber. Godt nok vandt Lah­ti det til­sva­ren­de mø­de tid­li­ge­re på sæ­so­nen i Kuo­pio, men si­den da er gæ­ster­ne ble­vet ramt af ska­despro­ble­mer og man har fak­tisk slet ik­ke sco­ret i de se­ne­ste tre kam­pe. Det bør nor­malt hjem­mestær­ke KuPS kun­ne ud­nyt­te til at få po­int i det­te op­gør på eget græs.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.