År­ti­et som for­vand­le­de USA fra gråt til spr­ud­len­de

BT - - DEBAT -

Året 1968 var et af ame­ri­kansk hi­sto­ri­es mest be­gi­ven­heds­ri­ge år: Snig­mor­de­ne på Martin Lut­her King og Ro­bert Ken­ne­dy, de vol­de­li­ge be­gi­ven­he­der ved de­mo­kra­ter­nes par­ti­kon­vent i Chi­ca­go, syd­stats­ra­ci­sten Ge­or­ge Wal­la­ces kan­di­da­tur, og Ri­chard Nixons valgsejr ved præ­si­dentval­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.