Lug­ten af kor­rup­tion

BT - - DEBAT -

Rart lug­ter det ik­ke, og bed­re blev det ik­ke, da Ek­stra Bla­det i går af­slø­re­de, at Dan­marks kom­men­de stats­mi­ni­ster, Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), i for­å­ret var på fe­rie un­der mon­dæ­ne for­hold på Mall­orca hos en it- chef, der nu er va­re­tægts­fængs­let i kor­rup­tions­sa­gen. Sam­me it- chef gav i ja­nu­ar en check på 34.000 kro­ner til Lars Løk­ke. Pen­ge­ne var et sponsorat til Løk­keFon­den, som Lars Løk­ke er for­mand for.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.