16- årig dømt for dra­bet på 77- åri­ge El­se

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk Pri­vat­fo­to

DOM

En enig doms­mands­ret ved Ret­ten i Holste­bro kend­te i går den 16- åri­ge KR skyl­dig i dra­bet på 77- åri­ge El­se Jo­han­ne­sen.

Hun blev nat­ten til den 2. au­gust sid­ste år ud­sat for seksu­el­le over­greb og kvalt i sin lej­lig­hed i Lemvig. KR blev dømt til an­brin­gel­se på en psy­ki­a­trisk af­de­ling.

Ved dom­men lag­de ret­ten vægt på, at mo­ti­vet til for­bry­del­sen var seksu­elt. Sam­ti­dig af­vi­ste de den 16- åri­ges for­kla­ring om, at det var et uheld, at han slog El­se Jo­han­ne­sen ihjel.

KR vil nu over­ve­je, om sa­gen skal an­kes til lands­ret­ten.

El­se Jo­han­ne­sen blev dræbt i sin lej­lig­hed i Lemvig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.