’’

BT - - NYHEDER -

Det har ta­get 20- 25 år at øde­læg­ge og kom­mer til at ta­ge 20- 25 år at byg­ge det op igen

EDC- ejen­doms­mæg­ler Ar­ne Mad­sen i Brøns­høj om det ud­sat­te nord­kø­ben­havn­ske bo­lig­om­rå­de Ting­b­jerg, som Kø­ben­havns Kom­mu­ne nu vil of­re

500 mil­li­o­ner kro­ner på at renove­re

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.