’’

BT - - NYHEDER - SMA, drabsankla­get eks­kæ­re­ste

Hver gang jeg nær­mer mig sy­ge­hu­set, si­ger jeg højt til mig selv: ’ Du kan ik­ke kø­re på sy­ge­hu­set med en død per­son’

hen­des næ­se, om der kom luft ud. Det gjor­de der ik­ke. Så be­gynd­te jeg at gi­ve første­hjælp og tryk­ke­de hen­de tre gan­ge på bry­stet, « sag­de SMA, mens han kig­ge­de ned i vid­nes­kran­ken.

» Der kom sta­dig ik­ke liv i Ka­mil­la, og da jeg kun­ne hø­re støj fra køk­ke­net og tro­e­de, at det var vo­res dat­ter Yas­min, som var på vej, gik jeg i pa­nik og løf­te­de Ka­mil­la op og bar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.