Kvin­der er bedst on­li­ne

BT - - NYHEDER -

Kvin­der er bedst til at ud­nyt­te de di­gi­ta­le mu­lig­he­der. I hvert fald når det gæl­der om at kon­sul­te­re læ­gen via in­ter­net­tet, vi­ser en un­der­sø­gel­se, Epi­ni­on har fo­re­ta­get for Dan­ske Re­gio­ner og Prak­ti­se­ren­de Læ­gers Or­ga­ni­sa­tion ( PLO). Kun 40 pro­cent af dan­ske mænd be­stil­ler i no­gen el­ler i høj grad tid hos læ­gen over in­ter­net­tet, mens me­re end halv­de­len af kvin­der­ne gør det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.