Pris­stig­nin­ger red­der bo­li­ge­je­re

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge en ny op­gø­rel­se fra Dansk Ejen­doms­mæg­ler­for­e­ning, DE, er der nu kun 6.000 bo­li­ger tilbage i København og Fre­de­riks­berg, der er købt dy­re­re end det nu­væ­ren­de pris­ni­veau. » Det be­ty­der, at der er fær­re, der er låst i en si­tu­a­tion med tek­nisk in­sol­vens, hvor gæl­den over­sti­ger bo­li­gens vær­di, og det er ble­vet let­te­re at fl yt­te igen, « si­ger Tro­els Theill Erik­sen, che­fø­ko­nom i DE.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.