Po­li­tiets iPad- af­ta­le un­der­sø­ges

BT - - NYHEDER -

BE­STIK­KEL­SES­SAG

IPads til blandt an­det Dansk Po­li­ti, Rigs­ad­vo­ka­ten og For­svars­mi­ni­ste­ri­et ri­si­ke­rer at væ­re ind­købt som en del af en han­del, hvor en top­chef i Rigs­po­li­ti­et har få­et pri­va­te for­de­le så­som pri­va­te rej­ser og ho­te­l­op­hold i luksus­klas­sen, skri­ver Ber­ling­s­ke.

Rigs­po­li­tiets me­d­ar­bej­der næg­ter sig li­ge­som de øv­ri­ge sig­te­de i sa­gen skyl­dig.

It- virk­som­he­den Atea er cen­tral i be­stik­kel­ses­sa­gen, der i øje­blik­ket har hø­je­ste pri­o­ri­tet hos Bag­mand­spo­li­ti­et, og hvor i alt 13 per­so­ner er sig­tet. I Rigs­po­li­ti­et be­kræf­ter man, at af­ta­len om køb af iPads ind­går i Rigs­po­li­tiets egen in­ter­ne un­der­sø­gel­se af den top­chef, der er sig­tet – og i går blev løsladt fra va­re­tægts­fængsel – for be­stik­kel­se i den så­kald­te Atea- sag.

For­u­den Rigs­po­li­tiets me­d­ar­bej­der sid­der en højt­stå­en­de me­d­ar­bej­der fra Re­gion Sjæl­land og fi­re mænd med til­knyt­ning til Atea va­re­tægts­fængs­let. BNB

Bag­mand­spo­li­ti­et un­der­sø­ger nu, om po­li­tiets iPad- af­ta­le er en del af be­stik­kel­ses­sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.