PO­LEN

BT - - NYHEDER -

Det te­le­fo­nopkald, der i går mor­ges fi k et Ry­a­nair- fl y på vej fra Nor­ge til Po­len til at nød­lan­de, var en spøg. Det for­tæl­ler tals­man­den for po­li­ti­et i den pol­ske ho­ved­stad Warszawa, Ma­ri­usz Mrozek, til den pol­ske tv- sta­tion TVN24 iføl­ge Reu­ters. Po­li­ti­et spo­re­de num­me­ret, som opkal­det kom fra, og kun­ne kort tid eft er an­hol­de den 48- åri­ge mand i sit hjem. » Der er in­gen be­vi­ser for, at vi har at gø­re med en or­ga­ni­se­ret grup­pe. Der er sna­re­re ta­le om uansvar­lig te­le­fon­fi s, « si­ger po­li­tiets tals­mand. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.