HOL­LAND

BT - - NYHEDER -

Den kon­tro­ver­si­el­le, hol­land­ske po­li­ti­ker og is­lam- kri­ti­ker Ge­ert Wil­ders vi­ste ons­dag teg­nin­ger af pro­fe­ten Muham­med på hol­land­sk tv. Det skri­ver The Wall Stre­et Jour­nal. Wil­ders er le­der af Fri­heds­par­ti­et i Hol­land og vi­ste Muham­med­teg­nin­ger­ne i sendetid stil­let til rå­dig­hed for par­ti­et af hol­land­sk TV, og han for­kla­rer selv, at han vi­ste teg­nin­ger­ne for at for­sva­re yt­rings­fri­he­den. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.